Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

art 26 ust 7a

To ja... Mój świat... Moja historia... Moje myśli... Moje słowa...

Temat: ulga za używanie samochodu
Może urzędniczka wzięła odpowiedź z "sufitu", a może chodziło o inny przypadek. W każdym razie, ta ulga NIE wymaga gromadzenia rachunków. Podstawa prawna:

Ustawa PDOF- art. 26 ust. 7a pt. 14 oraz ust. 7c
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,24,47299446,47299446,ulga_za_uzywanie_samochodu.htmlTemat: prawo
Gosiu,znalazłam to na innym forum:


Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność)
osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub
podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do
I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie
ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym
przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.Wysokość ulgi
Do 2.280 zł - limit roczny

Podstawa
Art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy

Uwagi
Ulga na cele rehabilitacyjne przysługuje osobom niepełnosprawnym
bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne, których
dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w
2006 r.

To jest ryczałt , więc odliczasz tę kwotę od dochodu. Nie trezba
tego udokumentować : nie zbierasz rachunków za benzynę, utrzymanie
itp. Musisz tylko posiadać na siebie zarejestrowany samochód. US
może zażądać zaświadczenia, że dowozisz dziecko na terapię, czyli
musisz mieć oświadczenie od terapeuty lub ośrodka, gdzie jest
prowadzona terapia.( ale to tylko wtedy gdy się upomną) .Oczywiście
trzeba mnieć orzeczenie o niepełnosprawności dziecka.

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,47202,91801678,91801678,prawo.html


Temat: ulga podatkowa
no chyba nie do końca tak...
odliczenia od dochodu na cele rehabilitacyjne są limitowane
I tak wydatki poniesione na
-opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób
z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa - w
2003r. do odliczenia od dochodu w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym
2.280,00 zł
- utrzymanie przez osoby niewidome I lub II grupy inwalidztwa psa przewodnika -
w 2003r. do odliczenia od dochodu w kwocie nieprzekraczającej w roku
podatkowym 2.280,00 zł
- używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej
zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu
osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci
niepełnosprawne do lat 16, dla potrzebzwiązanych z koniecznym przewozem na
niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w 2003r. do odliczenia od dochodu
w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280,00 zł
- zakup leków - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie
poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 152 zł - w 2003r. wydatki w
części przekraczającej miesięcznie kwotę 152 zł
- pozostałe wydatki - wymienione w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13, 15
ustawy - w wysokości faktycznie poniesionej.
Pozdrawiam

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,8597876,8597876,ulga_podatkowa.html


Temat: koncentrator tlenu
Niestety nie. Ale jeśli Pani ojciec posiada orzeczenie o niepełnosprawności, to
wówczas może odliczać określone koszty (wydatki) od swoich dochodów.
Sa to na przykład wydatki na leczenie (art. art. 26 ust. 7a. ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych).
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,680,23074456,23074456,koncentrator_tlenu.html


Temat: Ulga rehabilitacyjna
Za wydatki poniesione na cele rehabilitacyjne przez podatnika będącego osobą
niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne,
uważa się wydatki na zakup lub naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i
narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających
wykonywanie
czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Odpowiadam na pytania:
1. Czy moje uczestnictwo w odpłatnym szkoleniu dotyczącym prowadzenia z
> moim dzieckiem rehabilitacji podlega odliczeniu od dochodu?
W przpeisie art. 26 ust. 7a ustawa o podatku dochodowym od osób fiz. reguluje,
jakie wydatki można uznać za wydatki na cele rehabilitacyjne.
Niestety nie ma tam wydatków związanych z odpłatnym szkoleniem.
- są to wydatki np. na odpłatnośc na turnusie rehabilitacyjnym
- zakup materiałów i pomocy szkoleniowych.
Wydaje mi sie jednak, że szkolenie można byłoby uznać za "pomoc szkoleniową" i
wówczas można byłoby odliczyć taki wydatek.
(art. 26 ust. 7a pkt 4)
> 2. Czy koszt wkładek ortopedycznych, które zdaniem lekarzy mają pomóc w
> poruszaniu się dziecka można odliczyć od dochodu? Tu jest jeszcze sprawa o
> tyle zagmatwana, że posiadany przeze mnie rachunek to paragon, który w nazwie
> zakupionego towaru ma tylko zapis „ED” (nawet nie wiem co ten skrót
> znaczy).
Zgodnie z ww. art. wszelkie koszty leczenia w tym zakup i naprawa sprzętu
ulatwiających wykonywanie funkcji życiowych, można odliczyć (art. 26 ust. 7a
pkt 3)
> Zawiera natomiast: numer, datę, cenę, pieczęć zakładu wyrobów ortopedyczno R
> 11;
> rehabilitacyjnych i podpis sprzedawcy.
> 3. Czy odliczeniu podlegają wydatki dotyczące diagnozy w zakresie
> szczegółowych zaburzeń związanych z ogólną dolegliwością dziecka, na
> podstawie której wydano chociażby orzeczenie o niepełnosprawności?
Tak. Choc przepisy tego wprost nie regulują. Jednakże każdy wydatek, który
pomocny jest w leczeniu uznaje się za wydatek rehabilitacyjny.
> 4. Wreszcie ostanie pytanie, czy koszty poniesione na rehabilitację
> dziecka może odliczyć dowolny z rodziców, czy tylko ten który jest wymieniony
> na rachunku? Jest to o tyle istotne, że rachunki były brane tylko na jednego
> rodzica, a pobrane od jego pensji zaliczki są tak małe, że nie zapieniają
> zwrotu pełnej kwoty ulgi podatkowej.
Ustawa nie reguluje, który z rodziców ma odliczyć wydatki. Oczywiście lepiej
byłoby, żeby ten, na którego opiewają rachunki.
Warunkiem odliczenia wydatków, jest posiadanie:
-orzeczeniao zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni o niepełnipsprawności,
-decyzji przyznajacej rentę z tytułu calkowitej lub częściwoej niezdolności do
pracy,
-orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,680,23146454,23146454,Ulga_rehabilitacyjna.html


Temat: Ulga "rehabilitacyjna "z stopniem umiarkowaym
Wydatki poniesione na przewozy osoby niepełnosprawnej na badania kontrolne nie
zostały wymienione w art. 26 ust. 7a ustawy o pdof, jako wydatki na cele
rehabilitacyjne, a w konsekwencji nie są objęte ulgą podatkową. Ustawa o pdof
nie definiuje pojęcia zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Natomiast w rozumieniu
Słownika Języka Polskiego "rehabilitacja" w ujęciu medycznym to przystosowanie
do normalnego zycia w społeczeństwie osób, które doznały przemijającej lub
trwałej utraty zdrowia i stały się na stałe lub na pewien czas inwalidami.
Definicję rehabilitacji medycznej (leczniczej) podaje też m.in. Wielka
Encyklopedia PWN - rehabilitacja ma za zadanie przyspieszenie powrotu do
zdrowia, podniesienie sprawności uszkodzonych narządów, poprawę lub odzyskanie
funkcji narządów lub całego organizmu, np. fizjoterapia (kinezoterapia),
fizykoterapia, masaż leczniczy, terapia manualna,
klimatoterapia,balneoterapia,gimnastyka lecznicza,ćwiczenia
rehabilitacyjne,aparatowanie(protetyka ortopedyczna), a także w niektórych
przypadkach logopedię i psychoterapię. W świetle powyższego "badania
kontrolne" nie stanowią zabiegów leczniczo-rehabilitacyjnych, o których mowa
w art. 26 ust.7a pkt 14 ustawy o pdof, a tym samym nawet wydatki poniesione
na przewozy osoby niepełnosprawnej na niezbędne badania kontrolne,
chociaż konieczne ze względu na stan zdrowia tej osoby i jej
niepełnosprawność, niestety nie daja prawa do skorzystania przez rodziców z
ulgi na dojazdy. Organy skarbowe podczas weryfikacji złozonych zeznań
podatkowych będa wymagać stosownych zaświadczen lekarskich, skierowań na
zabiegi, o których mowa wyżej. W ostateczności powinny uznać oświadczenie
podatnika (opiekuna) złożone na pismie pod odpowiedzialnościa karną o
korzystaniu z takowych.

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,36667154,36667154,Ulga_rehabilitacyjna_z_stopniem_umiarkowaym.html


Temat: Przejazdy na badania kontrolne to nie wydatki na
Przejazdy na badania kontrolne to nie wydatki na
cele rehabilitacyjne. Zakładam wątek, bo może komus to się przyda i pomoże
uniknąć w przyszłości problemów. Wydatki poniesione na przewozy osoby
niepełnosprawnej na badania kontrolne nie zostały wymienione w art. 26 ust.
7a ustawy o pdof, jako wydatki na cele rehabilitacyjne, a w konsekwencji nie
są objęte ulgą podatkową. Ustawa o pdof nie definiuje pojęcia zabiegi
leczniczo-rehabilitacyjne. Natomiast w rozumieniu Słownika Języka
Polskiego "rehabilitacja" w ujęciu medycznym to przystosowanie do normalnego
zycia w społeczeństwie osób, które doznały przemijającej lub trwałej utraty
zdrowia i stały się na stałe lub na pewien czas inwalidami. Definicję
rehabilitacji medycznej (leczniczej) podaje też m.in. Wielka Encyklopedia
PWN - rehabilitacja ma za zadanie przyspieszenie powrotu do zdrowia,
podniesienie sprawności uszkodzonych narządów, poprawę lub odzyskanie funkcji
narządów lub całego organizmu, np. fizjoterapia (kinezoterapia),
fizykoterapia, masaż leczniczy, terapia manualna,
klimatoterapia,balneoterapia,gimnastyka lecznicza,świczenia
rehabilitacyjne,aparatowanie(protetyka ortopedyczna), a także w niektórych
przypadkach logopedię i psychoterapię. W świetle powyższego "badania
kontrolne" nie stanowią zabiegów leczniczo-regabilitacyjnych, o których mowa
w art. 26 ust.7a pkt 14 ustawy o pdof, a tym samym nawet wydatki poniesione
na przewozy dziecka (osoby niepełnosprawnej) na niezbędne badania kontrolne,
chociaż konieczne ze względu na stan zdrowia dziecka i jego
niepełnosprawność, niestety nie daja prawa do skorzystania przez rodziców z
ulgi na dojazdy. Organy skarbowe podczas weryfikacji złozonych zeznań
podatkowych będa wymagać stosownych zaświadczen lekarskich, skieropwań na
zabiegi, o których mowa wyżej. W ostateczności powinny uznać oświadczenie
podatnika (opiekuna) złożone na pismie pod odpowiedzialnościa karną o
korzystaniu z takowych.
W przypadku sprzeczności tematyki wątku z przeznaczeniem forum prosze usunąć.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,24429,37347626,37347626,Przejazdy_na_badania_kontrolne_to_nie_wydatki_na.html


Temat: Dziecko niepelnosprawne
Tak może Pani odliczyć wydatki z tytułów rahabilitacyjnych ale tylko tych,
które są wymienione enumeratywnie w ustawie, czyli:
1) adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do
potrzeb wynikających z niepełnosprawności,

2) przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z
niepełnosprawności,

3) zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych
niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności
życiowych,
stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu
gospodarstwa domowego,

4) zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do
potrzeb
wynikających z niepełnosprawności,

5) odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
6) odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, za
pobyt w
zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i
pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne,

7) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz
osób z
niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w
kwocie
nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł,

8) utrzymanie przez osoby niewidome, o których mowa w pkt 7, psa
przewodnika - w
wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty określonej w pkt 7,

9) opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie
przewlekłej
choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone
dla osób
niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

10) opłacenie tłumacza języka migowego,
11) kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób
niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25 roku życia,

12) leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi
wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista
stwierdzi, że osoba
niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo),

13) odpłatny, konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-
rehabilitacyjne:


a) osoby niepełnosprawnej - karetką transportu sanitarnego,

b) osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz
dzieci
niepełnosprawnych do lat 16 - również innymi środkami transportu niż
wymienione w lit. a),
14) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność)
osoby
niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika
mającego na
utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa
albo dzieci
niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z
koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w
wysokości
nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł,

15) odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

a) na turnusie rehabilitacyjnym,

b) w zakładach, o których mowa w pkt 6,

c) na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt
11.
Wydatki, o których mowa w ust. 7a, podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie
zostały
sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób
niepełnosprawnych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
lub ze
środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
albo
nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy
wydatki były
częściowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (środków), odliczeniu
podlega
różnica pomiędzy poniesionymi wydatkami a kwotą sfinansowaną (dofinansowaną) z
tych
funduszy (środków) lub zwróconą w jakiejkolwiek formie.
Wysokość wydatków na cele określone wyżej ustala się na podstawie dokumentów
stwierdzających ich poniesienie.


generalnie zamiarem odliczeń było tylko i wyłącznie odliczenia wydatków na
cele rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych oraz wydatki związane z ułatwieniem
wykonywania czynności życiowych przez osoby niepełnosprawne.
Z przepisów zawartych w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r. wynika, że
podatnik na którego utrzymaniu pozostaje niepełnosprawne dziecko może odliczyć
od dochodu między innymi wydatki poniesione za pobyt tego dziecka na turnusie
rehabilitacyjno-usprawniającym lub na leczeniu sanatoryjnym, za pobyt w
placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych,
leczniczo-opiekuńczych, opiekuńczo-pielęgnacyjnych, leczniczo-wychowawczych i
szkolno-wychowawczych oraz odpłatność za zabiegi
rehabilitacyjno-usprawniające. Warunkiem jednak do korzystania z takiego
odliczenia jest posiadanie dowodu poniesienie tego wydatku oraz posiadanie
orzeczenia o rodzaju i stopniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16
roku życia, wydanego na podstawie odrębnych przepisów lub orzeczenia o
niepełnosprawności wydanego przez lekarza specjalistę. Z pytania wynika, że
wydatek na cele rehabilitacyjne został poniesiony w miesiącu kwietniu 2003 r.,
a
orzeczenie o niepełnosprawności dziecka datuje się od jego urodzenia.
Prosze zwrocić sie do Centrum Zdrowia, czy ewentualnie mogliby wydac jakiś
rachunek za pobyt w szpitalu, potwierdzony, że jednak poniosła Pani sama te
wydatki. gdyby jednak w jakiejkolwiek formie zwrócono Pani te wydatki to
wowczas nie moglaby ich Pani odliczyć.


Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,680,23183525,23183525,Dziecko_niepelnosprawne.html


Temat: I znow ten cholerny Kali, hehehe
Pies wygral

Nowe tabele limitow odliczen od dochodow obowiazujace od Stycznia 2004.;zrodlo
(Ministersto Finansow)

1.
Wydatki na zakup leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista
Nadwyżka wydatków ponad 100 zł miesięcznie

Art. 26 ust. 7a pkt 12 ustawy Ulga na cele rehabilitacyjne przysługuje osobom
niepełnosprawnym bądź podatnikom mającym na utrzymaniu osoby niepełnosprawne,
których dochód (tj. osób będących na utrzymaniu) nie przekracza 9.120 zł w 2004
r.

2.
Opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z
niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
Do 2.280 zł - limit roczny
Art. 26 ust. 7a pkt 7 ustawy j.w.


3.
Utrzymanie przez osoby niewidome, o których mowa w pkt 2, psa przewodnika
Do 2.280 zł - limit roczny

Art. 26 ust. 7a pkt 8 ustawy j.w.


4.
Używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby
niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika
mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy
inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla
potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-
rehabilitacyjne
Do 2.280 zł - limit roczny

Art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy j.w.

Mam pytanie odnosnie punktu 2 i 3. Limit roczny 2.280 zl na psa przewodnika i
przewodnika przewodnika ten sam? Jak to zostalo wyliczone? 190 zl na lape lub
na reke. Chyba bardziej oplaca sie psu.

Pzd


Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,44,11267192,11267192,I_znow_ten_cholerny_Kali_hehehe.html


Temat: Odliczenia podatkowe w 2004 - chore dziecko
Odliczenia podatkowe w 2004 - chore dziecko
Byc moze nie wszyscy o tym pamietaja, a mysle ze warto, bo przyda sie
przeciez kazdy grosz.
Dopiero teraz sie tym zainteresowalam, bo nasza Nastulka od ubieglego roku ma
orzeczenie o niepełnosprawności.
Warto zajrzec do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - art.26
ust.1 pkt.6 i art.26 ust.7a.
(podaje przykładowa strone z tekstem ustawy:
www.gazetapodatkowa.pl/przepisy.php?s=2&pkt=36&id=38880&p=7

Jesli macie np. samochód, to przysługuje wam odliczenie od dochodu w
wysokosci 2.280 zł (bez dowodów poniesienia wydatków) za rok.
Ponadto w ustawie wymienione sa inne wydatki, jak chociazby zakup sprzetu
niezbednego w rehabilitacji, itp.

Pozdrawiam.

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,16556,20968006,20968006,Odliczenia_podatkowe_w_2004_chore_dziecko.html


Temat: Inwalida II grupa - co odliczyć?
Rodzaje odliczeń (15 tytułów) określone są w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych. Sposoby i techniki w art. 7b - 7g i nst.
W razie szczegółowych pytań zapraszam do ponownego zapytania.

Radosław Gumułka
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,620,5662168,5662168,Inwalida_II_grupa_co_odliczyc_.html


Temat: Inwalida II grupa - co odliczyć?
4you napisała:

> radoslaw.gumulka napisał:
>
> > Rodzaje odliczeń (15 tytułów) określone są w art. 26 ust. 7a ustawy o poda
> tku
> > dochodowym od osób fizycznych. Sposoby i techniki w art. 7b - 7g i nst.
> > W razie szczegółowych pytań zapraszam do ponownego zapytania.
> >
> > Radosław Gumułka
>
> No właśnie to było szczegółowe pytanie:
> czy jako "współwłaściciel" samochodu liczę się jako właściciel, i czy jako
> inwalida drugiej grupy, ale dopiero od marca liczę się jako inwalida w sensie
> ustawy, i czy moge odliczyć wudatki na dojazdy na zabiegi rehabilitacyjne i
czy
>
> muszę okazać rachunki.
>
> Pan, Panie ekspercie bardzo mętnie odpowiada, ustawę czytałam, ale oczywiście
> ja nie potrafie tego zinterpretować, i jesem w kropce. Gdyby ustawy były
pisane
>
> ludzkim językiem, nikt nie miałby wątpliwości, a tak to co ja mam zrobić?
> Pozdrawiam i mam nadzieję na konkretną odpowiedź.

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,620,5662168,5662168,Inwalida_II_grupa_co_odliczyc_.html


Temat: Zasiłek pielęgnacyjny? Odliczenia w PIT?
Interpretacja IZ z dnia 16 marca 2007 roku

Baterie do aparatu słuchowego - 2007.03.16

Izba Skarbowa w Opolu, PDI/4270-0005/07/KMA

Aparat słuchowy jest urządzeniem ułatwiającym niesłyszącemu
wykonywanie czynności życiowych a baterie do aparatu słuchowego
stanowią jego integralną część, bez której nie będzie spełniał swej
podstawowej funkcji. Dlatego też wydatek poniesiony na zakup baterii
do aparatu słuchowego, jest wydatkiem na cele rehabilitacyjne i
stanowi podstawę do odliczenia od dochodu w ramach ulgi
rehabilitacyjnej.


A to interpretacja doradcy podatkowego z podstawą prawną

Czy mogę odliczyć koszt baterii do implantu ślimakowego?

Tak. Wydatki na baterie trzeba zaliczyć w tym wypadku do grupy
wydatków na zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i
narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji, o których mowa w
art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o PIT, podlegających odliczeniu od
dochodu bez ograniczeń z tytułu ulgi rehabilitacyjnej.

Pozdrawiam

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,16350,73366906,73366906,Zasilek_pielegnacyjny_Odliczenia_w_PIT_.html


Temat: Zasiłek pielęgnacyjny a PIT
Oficjalne wyjaśnienie:

(odpowiedź z dnia 8 sierpnia 2005 r., nr IB-415/42/05 udzielona przez Urząd
Skarbowy Łódź-Polesie, zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa
Finansów).

Czy osobom niepełnosprawnym przysługuje ryczałt z tytułu używania samochodu?

Czy w związku z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności przysługuje mi ryczałt
z tytułu używania samochodu, którego jestem właścicielem? Czy wydatki na zakup
paliwa muszę dokumentować fakturami?

Odpowiedź:
Osobom niepełnosprawnym nie przysługuje ryczałt z tytułu używania samochodu
osobowego, lecz prawo do odliczenia kwoty faktycznie poniesionych wydatków z
tytułu przejazdów własnym samochodem osobowym na zabiegi leczniczo-
rehabilitacyjne. Podatnik może więc skorzystać w ramach ustalonego limitu z
odliczenia od dochodu z tytułu ulgi rehabilitacyjnej w razie faktycznego
poniesienia wydatków na ten cel po uzyskaniu orzeczenia o niepełnosprawności.

Z uzasadnienia:
Stosownie do przepisu art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych, odliczeniu od dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania podlegają
wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania
czynności życiowych, poniesione w roku podatkowym przez osobę niepełnosprawną
lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne.

Na podstawie art. 26 ust. 7a pkt 14 ustawy, za wydatki o których mowa w tym
przepisie, uważa się wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego,
stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I
lub II grupy inwalidztwa (zalicza się do niej osoby o umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności) lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną
zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie
ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na
niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w
roku podatkowym kwoty - 2.280 zł.

W świetle omawianych przepisów, będąc osobą niepełnosprawną, podatnik może
skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków poniesionych z tytułu używania
własnego samochodu osobowego, ale wyłącznie w celu przejazdów na niezbędne
zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Wydatków poniesionych na ten cel, stosownie do art. 26 ust. 7c ww. ustawy,
podatnik nie musi dokumentować fakturami ani też innymi dowodami ich
poniesienia.

Odliczeniu od dochodu podlegać będą wydatki w wysokości faktycznie poniesionej
przez podatnika na ten cel w roku podatkowym, w okresie od orzeczenia o
niepełnosprawności, tj.: od lutego 2005 r.

Określona kwota 2.280 zł nie jest kwotowym ryczałtem przysługującym osobie
niepełnosprawnej bez względu na wysokość poniesionych wydatków z tytułu
używania własnego samochodu, lecz maksymalną kwotą, do której poniesione
wydatki można odliczyć.

Stąd też odliczenie wydatków z tytułu używania samochodu, w wysokości wyżej
określonego limitu możliwe będzie pod warunkiem, że w okresie od daty
orzeczenia o niepełnosprawności, podatnik faktycznie poniesie z tego tytułu
wydatki w tej wysokości.
www.gofin.pl/podp.php/236/1189/62162/

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,15302,37096214,37096214,Zasilek_pielegnacyjny_a_PIT.html


Temat: ulgi-lekki stopien niepelnosprawnosci
Ja nie mam znacznego i mam zwolnienie z rtv. Proszę przeczytać dokładniej kto
może być zwolniony z RTV - Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach
abonamentowych (Dz.U. Nr 85, poz. 728 z późn. zm.).A co do odliczeń z podatku
dochodowego od osób fizycznych, to proszę sprawdzić dokładniej w ustawie o pdof
Art. 26 ust. 7a i 7d Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, mowa jest również o orzeczeniach przed 31 sierpnia 1997 roku.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,85601850,85601850,ulgi_lekki_stopien_niepelnosprawnosci.html


Temat: Inwalida II grupa - co odliczyć?
radoslaw.gumulka napisał:

> Rodzaje odliczeń (15 tytułów) określone są w art. 26 ust. 7a ustawy o podatku
> dochodowym od osób fizycznych. Sposoby i techniki w art. 7b - 7g i nst.
> W razie szczegółowych pytań zapraszam do ponownego zapytania.
>
> Radosław Gumułka

No właśnie to było szczegółowe pytanie:
czy jako "współwłaściciel" samochodu liczę się jako właściciel, i czy jako
inwalida drugiej grupy, ale dopiero od marca liczę się jako inwalida w sensie
ustawy, i czy moge odliczyć wudatki na dojazdy na zabiegi rehabilitacyjne i czy
muszę okazać rachunki.

Pan, Panie ekspercie bardzo mętnie odpowiada, ustawę czytałam, ale oczywiście
ja nie potrafie tego zinterpretować, i jesem w kropce. Gdyby ustawy były pisane
ludzkim językiem, nikt nie miałby wątpliwości, a tak to co ja mam zrobić?
Pozdrawiam i mam nadzieję na konkretną odpowiedź.

Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,620,5662168,5662168,Inwalida_II_grupa_co_odliczyc_.htmlimg
\